Geloof China

Doordat er in China zo veel mensen wonen zijn er ook verschillende soorten geloven. Officieel is China atheïstisch land. Toch zijn er drie belangrijkste religies te onderscheiden; het Boeddhisme, Taoïsme en Confucianisme. Het geloof China speelt vandaag de dag nog een belangrijke rol in het dagelijkse leven. De traditionele religies in China is het taoïsme en het boeddhisme.

Geloof China

Het geloof speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van een Chinees. Je ziet op straat, thuis en op het werk veel uitingen van bijvoorbeeld het boeddhisme. Vaak heeft een buschauffeur een boeddha aan zijn spiegel hangen en in tempels is er altijd wel iemand die wierook aansteekt. Ze hebben veel rituelen in de zoektocht naar geluk. Mocht je in China zijn raden wij aan om deze tradities niet te verstoren.

TIP – draag geschikte kleding als je een (boeddhistische) tempel binnen gaat

Reisgids

Ga je op reis naar China? Check dan ons Routeboek. Hierin staan 30 uitgebreide routes waaronder van China!

Geloof China

Geschiedenis van het geloof

Rond 1950 werd het geloof China zwaar onder druk gezet tijdens en na de Culturele Revolutie. Alle geloven werden onderdrukt inclusief het taoïsme en het confucianisme wat eigenlijk niet echt geloven zijn. Door deze actie werden veel tempels en kerken gesloten. Het doel was om al het geloof China te elimineren maar dit is nooit gelukt omdat de Chinezen zelf gemeenschappen opzette waardoor de staat hun niet meer kon controleren.

Om toch controle te houden besloot de overheid om in 1982 vrijheid van godsdienst te introduceren. Toch blijkt dit in praktijk niet helemaal uit te komen en is er maar een beperkte religieuze vrijheid. Het Boeddhisme, Taoïsme en Confucianisme zijn door de staat goedgekeurde godsdiensten. In Beijing vind je nog veel religieuze gebouwen.

Over het aantal aanhangers van de bovengenoemde religies is weinig bekend. Met zulke grote inwoners aantallen is dat ook lastig te controleren. Met schat dat er ongeveer 100 miljoen aanhangers van het boeddhisme zijn. Het taoïsme heeft ongeveer 30 miljoen aanhangers. Hoeveel aanhangers het confucianisme heeft is niet bekend.

TIP – leg je hand nooit op iemands hoofd. Het hoofd wordt als heilig beschouwd.

Boeddhisme

Het boeddhisme werd tussen de 3e en 6e eeuw geïntroduceerd als geloof China naast andere religies. Als snel werden er Chinezen eigenschappen aan toegevoegd waardoor vandaag de dag het Chinese boeddhisme eigen tradities heeft. Over het algemeen gaat het in China over mahayana boeddhisme.

Taoïsme

Eigenlijk is het taoïsme geen geloof maar meer een levenswijze. Het speelt binnen het geloof China een belangrijke rol. Het taoïsme stamt uit de 6e eeuw voor Christus toen het gesticht werd door Lao-tze. Het taoïsme heeft geen opleggingen, volgers van dit geloof moeten hun eigen weg vinden.

Confucianisme

Het confucianisme is vernoemd naar de Chinese filosoof Confucius en komt dus oorspronkelijk uit China. Het confucianisme een maatschappij-filosofische stroming. Volgens het confucianisme dient men te handelen zoals je maatschappelijke status van je verlangt, niet zoals je hart je ingeeft. De tradities en karaktertrekken als ijver, bescheidenheid, respect voor ouderen en eerbied voor het gezin komen vooral voort uit het confucianisme.

Wat andere vinden
  • Claudia
  • Paul
  • Tom
  • Anna
  • Rik
  • Emma