Geloof Laos

Het geloof Laos speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de Laotianen. Vandaag de dag vindt je, zeker bij bergvolkeren, nog oude tradities. Het boeddhisme is met zo’n 65% het belangrijkste geloof Laos. Het zijn vooral de Lao die het boeddhisme aanhangen. Het boeddhisme laat de overige religieuze stromen, animisme en het christendom achter zich.

Geloof Laos

Sinds 1991 bestaat er in Laos godsdienstvrijheid. Dit bestaat echter vooral op papier want in werkelijkheid is religieuze propaganda nog verboden. Je kan hiervoor gearresteerd worden of zelfs het land worden uitgezet. De verschillende geloven gaan prima samen in het dagelijkse leven in Laos. Naast het boeddhisme is zo’n 38% aanhanger van het animisme en er zijn daarnaast zo’n 30.000 katholieken en 25.000 protestanten. Verder heeft nog ongeveer 1,5% van de bevolking een andere religie, bijvoorbeeld de islam.

Vientiane

Boeddhisme in Laos

Het was koning Fa Ngum, één van de bekendste en belangrijkste koningen van Laos, die het theravada-boeddhisme rond het jaar 1300 introduceerde als nationale geloof Laos. Dit leidde uiteraard tot verzet bij de bevolking die tot dan toe hun eigen geesten vereerden. Het duurde dan ook even voordat het boeddhisme werd geaccepteerd als traditionele godsdienst. Het duurde nog eens 400 jaar voordat er op scholen de boeddhistische leer werd ingevoerd. Al op jonge leeftijd worden kinderen naar een klooster gebracht om hier les te krijgen in het boeddhisme. En hoewel het boeddhisme belangrijk is in Laos vindt je er geen echte kloosters zoals in Tibet. De meeste monniken leven achter de muren van tempelcomplexen.

Animisme in Laos

De ziel is in het animisme de belangrijkste factor. De geesten die in het lichaam zitten worden door de aanhangers van het animisme ook wel ‘phi’ genoemd. Aanhangers van het Animisme geloven dat deze geesten het lichaam altijd kunnen verlaten, en dat deze geesten altijd weer terug keren in het lichaam. Pas als iemand dood gaat verlaat de geest, of geesten het lichaam definitief, zoals ook in veel ‘Westerse’ landen wordt geloofd. Ondanks dat het boeddhisme tot nationaal geloof is gemaakt door Pha Ngum zijn er nog veel aanhangers van het animisme. Dit komt omdat het animisme van oudsher wordt aangehangen door de inwoners van Laos.

Vandaag de dag zijn er binnen het animisme nog steeds rituelen en tradities. Dit kunnen bijvoorbeeld offers zijn of gebeden.

Vientiane