Religie Thailand

Het merendeel van de bewoners Thailand boeddhistisch, dit in tegenstelling tot veel andere landen waar vaak een mix van geloven is. Zo’n 94% van de bevolking is aanhanger van het theravadaboeddhisme en dit zie je dan goed terug in het dagelijks leven. Over het hele land zijn vele boeddhistisch bouwwerken te vinden. Monniken die over straat lopen is een alledaags beeld in Thailand. Religie Thailand is een groot onderdeel van het dagelijkse leven de de daarbij horende tradities.

Religie Thailand

Het boeddhisme is voor de Thai van groot belang. Het is dan ook aan te raden de religie Thailand te respecteren en bijvoorbeeld niet op boeddha’s te klimmen voor een leuke foto. Dit zal je niet in dank worden afgenomen! Naast het boeddhisme heb je in Thailand ook moslims die met ruim 4% een veel kleiner aandeel hebben binnen het geloof. Het christendom volgt met nog geen 1%.

Uit archeologische opgravingen blijkt dat het boeddhisme in Thailand oorspronkelijk uit Myanmar komt. Dit werd in de 6e eeuw naar Thailand overgebracht. Sommige stellen echter dat het boeddhisme al 228 voor Christus in het land was. Dit werd ingevoerd door Uttar Sthavira, één van de zonen van de Indiase koning Asoka. Het boeddhisme in Thailand is niet altijd het Theravada boeddhisme geweest. Vroeger was het Hinayana boeddhisme de belangrijkste stroming. Dit veranderde door de invloed van verschillende koningen in Thailand. Hierdoor werd het Theravada boeddhisme steeds belangrijker als religie Thailand. Dit had vooral te maken doordat er in die tijd nauwe contacten waren met de Ceylonese boeddhisten uit Sri Lanka.

Wat Arun

Boeddhisme Thailand

Het boeddhisme wat je vandaag de dag vindt in Thailand is vooral tot stand gekomen door koning Rama IV. Hij werd in 1851 koning doordat hij zijn overleden broer, koning Rama III opvolgde. Rama IV was een boeddhistische monnik toen hij de troon besteeg en hij bracht dit over op het volk. Hij vormde de religie Thailand tot het boeddhisme wat je vandaag de dag ziet. Hij deed dit door de Dhammayut-school te stimuleren die een groot belang hecht aan de regels uit de Vinaya.