Geloof Tibet

Het belangrijkste geloof Tibet is het boeddhisme, ook wel het Tibetaans boeddhisme of Lamaïsme genoemd. Hierbij wordt de Dalai Lama als geestelijk leider gezien. Het boeddhisme was al eeuwenlang het geloof in de omliggende landen en is langzamerhand geïntroduceerd als geloof Tibet.

Geloof Tibet

Het boeddhisme is niet meteen het geloof geworden in Tibet. Het ging ook niet zonder slag of stoot dat het boeddhisme als geloof Tibet geïntroduceerd werd. Het Tibetaanse boeddhisme is ontstaan uit verschillende stromen zoals het brahmanisme en de animistische Bon-religie. De bon-religie is één van de oudste religies van Tibet en een eigen vorm van boeddhisme. Het is al sinds de 7e eeuw in Tibet aanwezig maar vandaag de dag zijn er weinig aanhangers meer.

geloof tibetIn de loop der jaren kregen de kloosters steeds meer macht en langzamerhand namen de Dalai Lama’s, na vele jaren van koningen, de besturing van het land op zich. Dalai Lama betekent overigens ‘Oceaan van Wijsheid’. Iedere Dalai Lama is een reïncarnatie van de voorgaande. Dalai Lama ben je dan ook je hele leven lang. Aan de heerschappij van de Dalai Lama kwam een einde tot in 1950 China het land binnenviel en Tibet zogenaamd bevrijdde van de geestelijk leider.

Dit ging gepaard met geweld, moorden, vernielingen en vernederingen. De Chinezen hebben er voor gezorgd dat van de ruim 1.600 kloosters nog maar 10 over. De Dalai Lama moest vluchten naar India waar hij vandaag de dag nog steeds woont. Het Tibetaanse volk heeft zwaar te lijden onder de barbaarse heerschappij van China in hun land. Oude tradities worden verboden, Tibetaanse liederen mogen niet meer gezongen worden en op school wordt enkel Chinees geleerd. Ondanks protesten en verzet uit grote delen van de wereld is China hard op weg om alle cultuur en tradities uit Tibet uit te roeien.

Het Tibetaanse boeddhisme, of lamaïsme zoals het ook genoemd wordt is het belangrijkste geloof Tibet vandaag de dag. Wat veel mensen niet weten is dat er binnen dit geloof meerdere sekten zijn. Je hebt de Gelukpa, ook wel geelkapsekte genoemd (herkenbaar aan de goudgele mutsen) en de roodkapsekte. De geelkapsekte is de bekendste sekte met de Dalai Lama als leider. De Panchen Lama behoort tot de roodkapsekte. Beiden lama’s worden beschouwd als levende Boeddha’s