Geloof Vietnam

Hoewel atheïsme een voorname rol speelt in Vietnam is het geloof Vietnam zeer gevarieerd. In Vietnam is er vrijheid van godsdienst zolang het niet in strijd is met de wet. Hierdoor wordt het leven van de Vietnamezen door vier grote religieuze stromingen gekleurd; het taoïsme, het confucianisme, het boeddhisme en het christendom.

Hoewel atheïsme een voorname rol speelt in Vietnam is het geloof Vietnam zeer gevarieerd. In Vietnam is er vrijheid van godsdienst zolang het niet in strijd is met de wet. Hierdoor wordt het leven van de Vietnamezen door vier grote religieuze stromingen gekleurd; het taoïsme, het confucianisme, het boeddhisme en het christendom. De eerste twee zijn redelijk onbekend in Nederland terwijl het christendom wellicht niet verwacht wordt een land als Vietnam.

Geloof Vietnam

Geloof en tradities spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de Vietnamees. Zo’n 85 procent van de Vietnamezen is bekend met het boeddhisme wat niet betekent dat alle Vietnamezen ook boeddhistisch zijn. Ze geloven namelijk in een mengeling van boeddhisme, taoïsme en confucianisme. Veel Vietnamezen zijn zeer bijgelovig.

TIP – draag geschikte kleding als je een tempel bezoekt. Bedek je schouders en knieën.

Etiquette

Als je naar Vietnam reist is het wel zo netjes om je de normen en waarden van het land te respecteren.

Schoenen – doe je schoenen uit als je een huis binnen gaat.
Hoofd – raak nooit iemand aan op het hoofd. Het hoofd is heilig.
Voeten – richt nooit je voetzolen naar mensen of heilige beelden.

Taoïsme

Het Taoïsme is van oorsprong een Chinese levensleer, enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling ontstaan. Het is een levensweg; Tao betekend dan ook letterlijk; ‘de weg’. Het taoïsme gaat uit van de gedachte dat men iets kan bereiken door ‘wu wei’, het niet-doen. Volgens van het taoïsme moeten mensen hun eigen weg volgen zonder van buitenaf opgelegde beperkingen of verplichtingen. Het strenge(re) confucianistische is de tegenhanger van het taoïsme.

Tempels

In Vietnam vind je niet zo veel tempels als Cambodja of Thailand maar er zijn er wel een aantal die het bezoeken waar zijn. De belangrijkste zijn de tempels (en pagoda’s) in Hue, My Son Sanctuary, de tempels en keren in Hanoi, de Cao Dai Great Temple en de Jade Emperor Pagoda in Ho Chi Minh.

Boeddhisme

Zo’n 85% van de bevolking behoort tot het boeddhisme, vandaar dat er in Vietnam vele boeddhistische bouwwerken als Pagodes te vinden zijn. In pagodes tref je veel Boeddha beelden. Iets wat overigens vele Nederlanders de wenkbrauwen doet fronsen is de vele hakenkruisen die je in boeddhistische tempels tegen komt.

TIP – aanzien is belangrijk in Vietnam. Word daarom nooit kwaad op Vietnamezen (ook al vragen ze er soms om). Dit is namelijk slecht voor hun aanzien.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is dit niet het Hakenkruis wat in de WW2 werd gebruikt. De meeste Vietnamese benoemen zichzelf nog tot taoïsme of boeddhisme maar de scheidingslijn is moeilijk te trekken.

Reisgids

Ga je binnenkort naar Vietnam? Check dan ons routeboek! In dit boek staan 30 routes door Azië (waaronder Vietnam). Verkrijgbaar als eBook of hardcopy.

Confucianisme

Het confucianisme of ‘rujia sixiang’ is eerder een levensstijl dan een geloof en speelt een belangrijke rol bij de religie Vietnam. Zoals ook bij Taoïsme de oorsprong ligt in China is dat ook met het confucianisme zo. Mensen die het confucianisme volgen vinden dat een evenwichtige combinatie van natuur en cultuur een juiste levenshouding geeft. Minder dan 10% volgt het echte confucianisme.

Doordat de geloven veel op elkaar lijken volgen veel mensen een ‘mix’ van bovenstaande geloven.

Wat andere vinden:
  • Piet
  • Thomas
  • Anna
  • Rik
  • Kim