Inwoners China

Het zal niemand verbazen dat China veel inwoners heeft. Volgens de laatste officiële tellingen in 2012 ligt het aantal inwoners China op 1.343.239.923 mensen, dit is meer dan in India. Hoewel wij denken dat dit met deze aantallen moeilijk te controleren is. Er wonen namelijk ook niet-geregistreerde mensen in China. De inwoners China vormen één vijfde van de totale wereldbevolking (2013)!

Voordelige vliegtickets naar Beijing boek je hier!

Inwoners China

De meeste inwoners China wonen in de steden. Hoewel Beijing de hoofdstad is wonen er in Shanghai met ruim 23 miljoen inwoners meer mensen. Beijing telt zo’n 19 miljoen inwoners. Het bizarre is dat China in het begin van de 20e eeuw ongeveer 400 miljoen mensen telde. Het aantal mensen groeide dusdanig snel dat de regering rond 1980 een geboortebeperking invoerde. Hierdoor wilde de overheid de groei terugdringen tot nul. Een aantal jaar geleden was de bevolkingsgroei nog steeds 0,87%. Dit lijkt weinig maar met ruim 1,3 miljard inwoners China zijn dit per jaar nog een hoop Chinezen. De laatste jaren zijn er plannen geweest om de beperking af te schaffen. Dit is echter nooit doorgevoerd.

Er leven verschillende etnische groepen in China waarvan de Han-Chinezen veruit de grootste groep. De Han-Chinezen zijn de oorspronkelijke inwoners China. Zo’n 92% van alle Chinezen behoort tot de Han-Chinezen. Het bijzondere is dat de niet Han Chinezen maar 8% van de bevolking vormen maar wel wonen in een gebied wat de helft van het land beslaat. Voornamelijk het binnenland.

Er zijn in China 56 verschillende etnische groepen vastgesteld. Naast de Han-Chinezen zijn de belangrijkste groepen de Miao, Hui (Han-moslims), Zhuang, Oeigoeren, Mongolen en Koreanen. Daarnaast leven er natuurlijk nog Tibetanen in China aangezien China Tibet bezet heeft.

Normen en waarden inwoners China

De laatste tijd zijn de Chinezen wat negatief in het nieuws geweest met betrekking tot hun omgang met andere mensen. Ook wij vonden de Chinezen in de grote steden afstandelijker en onvriendelijker dan de mensen in andere delen van Azië. Uiteraard is dit altijd afhankelijk van wie je ontmoet en waar maar feit is dat inwoners China er andere normen en waarden op na houden. Zo hangt er voor het Louvre in Parijs een bordje waarop in het Mandarijn staat dat het verboden is om op het plein te poepen. Dit staat er alleen in het Mandarijn op aangezien geen enkele andere nationaliteit de behoefte heeft hoeft om bij het Louvre op straat te poepen. Dit geeft de gewoontes in China goed weer. Zo is het ook heel normaal om in het openbaar te boeren, spugen en scheten te laten. Normen en waarden zijn anders in China dan in andere delen van Azië, dit is wel even wennen en vergt enig ‘incasseringsvermogen’ maar wie in contact komt met locals ontdekt dat China enorm vriendelijke en gastvrije mensen zijn. En ze wonen in een schitterend land.