Inwoners Indonesië

Indonesië telt ruim 240 miljoen inwoners en is daarmee qua inwonersaantal het vierde land ter wereld! Alleen India, Amerika en China tellen meer inwoners. Het is hiermee tevens één van de dichtbevolkte landen ter wereld. De inwoners Indonesië zijn vriendelijke en open mensen die graag in contact komen met reizigers.

Boek hier de voordeligste vliegtickets naar Indonesië

Inwoners Indonesië

Het totale landoppervlakte is 1.910.000 vierkante kilometer en met 17.508 eilanden is er ook genoeg ruimte voor de Indonesiërs. Toch is de verdeling van de inwoners Indonesië heel erg ongelijk is. Zo’n 65 procent van de 240 miljoen Indonesiërs leeft op Java. Op Java wonen meer dan 160 miljoen mensen. In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, wonen ruim 8 miljoen mensen wat het één van de drukst bevolkte steden ter wereld maakt. Andere grote steden zijn Surabaya en Banding. Na Java is Bali het meest bewoonde eiland.

Groei inwoners Indonesië

Het aantal inwoners Indonesië is de laatste 150 jaar ontzettend hard gegroeid. Waar in 1905 nog ‘slechts’ 38 miljoen mensen woonde zijn dat er nu, zo’n 110 jaar later, 240 miljoen! Uiteraard resulteert dit in grote problemen qua huisvesting. Steden raken vol en mensen trekken massaal naar dunner bevolkte gebieden waar vooral rijst verbouwd wordt. Het gevolg is dat de karakteristieke rijstvelden en regenwouden verdwijnen en moeten plaatsmaken voor dorpen.

De regering overzag dit probleem ook en is in 1970 begonnen met een geboortebeperking. Hoewel de bevolkingsgroei afnam van 2.7% tot 2.1% per jaar neemt de bevolking alsnog toe met 1,5 miljoen(!) mensen per jaar.

Er is tevens een grote verschuiving te zien van mensen die de druk bevolkte gebieden verlaten en in de dunbevolkte gebieden een nieuw leven beginnen. Zo hebben ruim 5 miljoen Javanen en Balinezen hun eiland al verlaten. Dit is de grootste verplaatsing van inwoners in een land ter wereld. Inwoners Indonesië die verhuizen naar dunbevolkte gebieden moeten krijgen les in hoe ze moeten leven in deze gebieden. Ze leren land bewerken en dieren vangen. Ze krijgen tevens een huis en een stuk grond waar ze na vijf jaar bewerken eigenaar van worden. Dit klinkt heel erg aantrekkelijk maar de praktijk leert da de grond in deze gebieden moeilijk te bewerken zijn waardoor oogsten vaak mislukken. En terug naar hun ‘thuis’ kunnen ze niet meer omdat ze daar geen geld voor hebben.

Ubud

Op de ruim 17.000 eilanden wonen meer dan 300 verschillende etnische groepen. Toch hebben drie groepen de grootste invloed in Indonesië, namelijk de Balinezen, de Madoerezen en Maleiers van het eiland Sumatra. Al deze groepen tonen enorme verschillen als het aankomt op fysieke kenmerken. Ze verschillen qua pigment, haar, lichaamsbouw en gezicht. Als je lang genoeg in Indonesië bent zal je deze verschillen op den duur zeker zien. De verschillen komen doordat de inwoners Indonesië van uit heel Azië, en zelfs Afrika, komen.

Indonesiërs zijn rustige, vriendelijke en vooral open mensen. Dit komt grotendeels doordat de Indonesiërs het uiten van emoties als grof beschouwen. Daarnaast is het ‘sociale’ aspect erg belangrijk in de samenleving. Dat inwoners Indonesië erg rustig zijn komt ook doordat men grote waarde hecht zelfbeheersing. Dit is te danken aan koningen van vroeger die dit overbrachten op het volk.