Inwoners Maleisië

Als je naar Maleisië vertrekt is het wel zo leuk om wat te weten over de inwoners Maleisië. Volgens metingen in 2012 wonen er in Maleisië 29.179.952 mensen. Met een grote van 329.847 vierkante kilometer komt dat neer op zo’n 88 mensen per vierkante kilometer. Het is daarmee net iets dunner bevolkt dan Spanje.

Inwoners Maleisië

De inwoners Maleisië zijn in drie hoofdgroepen te verdelen. De Maleisiërs zelf, de Chinese Maleisiërs en de Indiase Maleisiërs. Hiervan vormen de Maleisiërs zelf de grootste groep met ruim 50%. De Chinezen vormen overigens zo’n 30% van de bevolking. De Indiërs (vooral mensen uit Sri Lanka en Pakistan) vormen bijna 10%. De inwoners Maleisië spreken officieel Maleisisch (Bahasa Melayu) maar veel mensen spreken Engels vanwege de historie.

In de hoofdstad Kuala Lumpur wonen met ruim 8 miljoen mensen de meeste mensen. De top drie van steden met de meeste inwoners wordt gecompleteerd door Johor Bahru en Penang met respectievelijk 6 miljoen en 1 miljoen inwoners. De gemiddelde leeftijd van de inwoners Maleisië is 73 jaar en een Maleisiër verdient ongeveer €12.000 in een jaar.
Op het eiland Borneo wonen verschillende inheemse volkeren. Men schat dat er in totaal meer dan 200 volkeren wonen. Ieder volk met een eigen taal, religie en gebruiken. Hierdoor is Maleisië een zeer veelzijdig land wat betreft cultuur en tradities. Verdeeld over West en Oost Maleisië vindt je nog veel stammen die afstammen van oorspronkelijke bewoners. Een voorbeeld hiervan zijn de Senoi (die vooral leven in de Cameron Highlands. Zij werken vooral in de landbouw en theeplantages.

Maleisiërs in Maleisië

In 1971 zette de regering een plan op met als doel de ‘echte’ Maleisiërs economisch een grotere rol te laten spelen. Van naturen zijn deze inwoners Maleisië boeren of vissers en ze leven meer ‘in land’. Vandaag de dag kan de functie van staatshoofd of premier alleen worden ingevuld door Maleiers. Daarnaast is hun taal de officiële taal en zijn ze oververtegenwoordigd parlement en hun godsdienst (de islam) is de officiële godsdienst. Ze doen dit om de Maleisiërs (die dus boeren en vissers zijn) een grotere rol te laten spelen in het land. Het plan was dat in 1990 zo’n 30% in handen zou moeten zijn van de ‘bumiputra’, ook wel Zonen van de Aarde.
Dit leidde uiteraard tot spanningen met andere groepen als de Chinezen en Indiërs. Het plan is ook niet helemaal gelukt.