Religie Japan

Net als in de rest van Azië speelt het geloof in Japan  een belangrijke rol in het dagelijkse leven van een Japanner. Japan is in vergelijking met andere Aziatische landen een modern en geïndustrialiseerd land. Toch hebben de Japanners hun sterke band met het geloof behouden en kent het land nog vele tradities. In Japan is er vrijheid van godsdienst.

Net als in de rest van Azië speelt het geloof in Japan  een belangrijke rol in het dagelijkse leven van een Japanner. Japan is in vergelijking met andere Aziatische landen een modern en geïndustrialiseerd land. Toch hebben de Japanners hun sterke band met het geloof behouden en kent het land nog vele tradities. In Japan is er vrijheid van godsdienst.

De meeste Japanners volgen het shintoïsme of het boeddhisme. Het shintoïsme is de oorspronkelijke religie van Japan. het woord is een combinatie van twee Chinese woorden; ‘shin tao’ en betekend ‘De Weg Der Goden’. Zo’n 85% volgt het shintoïsme en boeddhisme. De overige geloven zijn onder meer christendom, taoïsme en confucianisme. In tegenstelling tot veel andere religies in heeft het shintoïsme geen echte stichter, of vast persoon die ze aanbidden. Het shintoïsme komt voort uit het animisme. Bij het shintoïsme worden natuurgeesten aanboden, ook wel “Kami’ genoemd. Er zijn ook geen geschriften over het shintoïsme zoals wij die kennen in de vorm van de bijbel of de koran. Er is dus een redelijk grote vrijheid qua interpretatie van het shintoïsme. Deze interpretatie worden uitgedrukt in rituelen en tradities die vaak thuis worden uitgevoerd.

Kyoto

Schepping en geloof in Japan

Er is wel een scheppingsverhaal waarin het leven van de Kami beschreven wordt. Een Kami kan van alles zijn; een waterval, een steen, een apart gevormde boom etc. Het heeft in ieder geval een grote liefde voor de natuur. In de loop der eeuwen zijn er ook menselijke vormen aan de Kami’s gehangen waardoor er veel mythes ontstonden. Ook vindt je bij het shintoïsme geen grote religieuze bouwwerken als tempels of kathedralen. Het shintoïsme maakt gebruik van de zogenaamde ‘jinja’ wat meestal een simpel klein bouwwerk is. Het gaat dan ook niet om het gebouw maar om het dat dat er een Kami bevindt.

Het is onmogelijk om alle tradities te benoemen die met het geloof te maken hebben. Zelfs de Japanners zelf kennen ze niet allemaal en ze verwachten ook niet dat buitenstaanders ze allemaal kennen. Waar je wel van uit kan gaan is dat Japanners, net als veel Aziaten, familie-gericht zijn en dat oudere een belangrijke plaats innemen in de familie.

Miyajima